meme-opera

INSTRUMENTATION: soprano, electric guitar, accordion, cello and percussion

DURATION: 60:00

WP: 17.09.2016, Warsaw, Warsaw Autumn Festival, performers: Łucja Szablewska – soprano, Rafał Łuc – accordion, Wojciech Błażejczyk – electric guitar, Bartosz Sałdan – percussion, Dominik Płociński – cello, Maciej Koczur – conductor